ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TƯƠI

Đông trùng hạ thảo tươi Hoàng Gia được nuôi cấy trong môi trường vô trùng, giữ nguyên toàn bộ hoạt chất và dinh dưỡng.